O nás

    Pražská cestovní agentura NIKOLICZA® se zaměřuje na poskytování incomingových služeb zahraniční klientele, a to se zvláštním akcentem na maďarsky hovořící klienty přicházející ať už ze samotného Maďarska, ze zemí sousedících s Maďarskem nebo ze Západní Evropy či Ameriky.

     Oba majitelé společnosti mají sice maďarské občanství, ale již dlouhá léta žijí a pracují v České republice. Jejich společný podnik byl založený na velmi dobré znalosti prostředí, jazyka a na již dříve získaných zkušenostech a kontaktech v oblasti turistického ruchu. Svojí firmou se snaží přiblížit záměru předat své nadšení a obdiv vůči této mimořádně bohaté zemi co největšímu počtu maďarských turistů i návštěvníků přicházejících z jiných zemí.

     Pokud Vaše firma spolupracuje nebo má v úmyslu spolupracovat s partnerskými firmami či pobočkami v Maďarsku a počítáte s občasnou potřebou zajistit Vaším obchodním partnerům, kolegům či známým přijíždějícím do ČR kvalitní péči včetně služeb poskytovaných v jejich rodném jazyce, obraťte se na agenturu NIKOLICZA nebo nás doporučte. Maďarské individuální či skupinové klientele zajistíme ubytování všech kategorií po celé ČR, průvodcovské a doprovodné služby v maďarském jazyce, stravování, transfery, kulturní či sportovní programy, výlety poznávacího, odpočinkového i gastronomického charakteru. Ceny agentury zůstávají díky dlouhodobé smluvní spolupráci s pražskými partnery vždy pod cenami pultovými, takže kontaktovat agenturu se vyplatí nejen z hlediska snadné komunikace v maďarském jazyce, ale zcela jistě i z hlediska finančního.

     Z hlediska našich obchodních partnerů považujeme za významný klad naši spolehlivost, etické obchodní chování, úctu k partnerské organizaci a individualitě osobnosti. Náš management charakterizuje rychlost, pružnost, vnímavost vůči novým možnostem, ochota spolupracovat, průběžné hledání společných zájmů a využitelných možností, dále v rámci ekonomické racionality maximální snaha o dohodu. Zvlášť velký význam mají pro nás dlouhodobé obchodní kontakty a vytváření strategických sdružení.

     Našim spolupracovníkům nabízíme jistotu zaměstnání, pracovní podmínky a příjmy sladěné s očekávaným výkonem, včetně efektivního organizačního rámce, dále systém rozvoje lidských zdrojů a motivační systém. Od pracovníků očekáváme perfektní znalost pole své působnosti, ochotu průběžně se učit a zdokonalovat se, jakožto i etické chování. Přejeme si vykonávat činnosti prospěšné pro společnost a chceme přispět k ekonomickému rozvoji obou zemí, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zlepšení životní úrovně jejich obyvatel a k evropské integrací.

                         Dorotka Nikolicza a Endre Szabó