Jazykové služby

Naše agentura zprostředkovává kompletní spektrum vysoce kvalitních služeb soudních i nesoudních tlumočníků a překladatelů pro jazyk maďarský. Zajišťujeme různé formy překladů a tlumočení v jazykové kombinaci maďarština-čeština a čeština-maďarština po celé ČR i v zahraničí.

Seznam služeb:

Překlady (maďarština-čeština i čeština-maďarština)
- překlady běžných, odborných i vědeckých textů
- překlady se soudním ověřením
- korektury překladů rodilým mluvčím
- překlady ve všech dostupných textových editorech
- přepisy textů
- grafické úpravy

Tlumočení

- konsekutivní a simultánní tlumočení (maďarština)

Ceník:

Překlady (maďarština-čeština i čeština-maďarština)
obyčejný text 1 NS 320,- Kč
včetně soudního ověření 1 str. 380,- Kč
korektury překladu 1 NS 100,- Kč
soudní ověření již hotového překladu 1 str. 80,- Kč
Tlumočení (maďarština):

konsekutivní 1 den (8 hodin) 5.000,- Kč
simultánní 1 den (8 hodin) 6.000,- Kč